Dam erosie in en geniet 100% VLIF-steun

Wil je als landbouwer je vruchtbare grond op je akker houden? Ga dan de strijd aan tegen erosie, en leg een plantaardige dam aan. Hiervoor geniet je 100% financiële steun via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Klik hier voor meer info!

Plantaardige dammen onderaan hellende akkerpercelen bleken op diverse locaties al bijzonder effectief om modderstromen op te vangen. Leg je een plantaardige dammen tegen erosie aan? Dan recupereer je je uitgaven, zowel materiaalkosten als kosten voor de inschakeling van een aannemer. Want het VLIF voorziet 100% subsidie om dit type van niet-productieve investering aan te moedigen. Bovendien geniet je van ondersteuning door je erosiecoördinator bij de opmaak van het aanvraagdossier. Profiteer dus optimaal van de ervaring die je erosiecoördinator opbouwde in het aanleggen van plantaardige dammen.

Maak hiervan gebruik en draag zo je steentje bij in de strijd tegen erosie!