Composteren

Composteren is een proces waarbij organische reststoffen door micro-organismen en kleine ongewervelden onder welbepaalde omstandigheden worden omgezet tot een stabiel eindproduct: compost.


Voorwaarden

Goede composteeromstandigheden vragen een evenwichtige verhouding tussen groene en bruine materialen.

  • groene materialen: gemakkelijk verteerbare keukenresten, grasmaaisel en materialen met een zachte structuur, veel vocht bevatten en rijk zijn aan voedingselementen
  • bruine materialen: zijn stug en breken langzaam af zoals houtsnippers, stengels van kruiden en vaste planten, fijne takjes, stro, dennennaalden, dorre herfstbladeren, ...

De afbraakorganismen in de compost hebben nood aan voedsel, vocht en zuurstof.

Regelmatig omzetten en beluchten zorgt er voor dat er voldoende lucht is voor de afbraakorganismen.