Charter Werftransport

De stad Landen, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA slaan de handen in elkaar om bij te dragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente Landen.

Hiertoe worden een aantal doelstellingen nagestreefd:

1. Dat de stad Landen een actieve communicatie voert met aannemers en bouwheren over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen. De stad stelt hiervoor een aanspreekpunt ter beschikking (Femke Van den Broeck - Diensthoofd Planning en Werken - fvandenbroeck@landen.be - 011 88 03 22) waar aannemers terecht kunnen met vragen. Dit aanspreekpunt zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden.

2. Dat er geen werftransport met tractoren gebeurt in de bebouwde kom en de schoolomgevingen van de stad Landen. Hierop kan er een uitzondering aangevraagd worden bij de stad, zijnde het college van burgemeester en schepenen, via het aanspreekpunt van de stad.

3. Dat er geen werftransport gebeurt voor werven gelegen in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren (na te vragen bij de stad) van de scholen.

  • Dit vervalt tijdens de schoolvakanties.
  • Voor wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers en handelaren van bouwmaterialen er zich toe om hun leveranciers en transporteurs in kennis te stellen van dit charter.

4. Dat het werftransport zoveel mogelijk gebruik maakt van het hoger wegennet.

5. Dat er inspanningen gedaan worden om de werfroutes proper te houden.

6. Dat de lading afgedekt wordt als deze veel stofhinder kan geven, conform artikel 45 van het KB van 1/12/1975.

Voor wie?

Heeft u een signalisatievergunning nodig voor een transport of omleiding? Klik hier.