Charter Werftransport

Waarom dit charter?

De stad Landen wil:

  • een kind- en fietsvriendelijke stad zijn en zet daarom maximaal in op veilig schoolverkeer en kindvriendelijke fietsroutes
  • gevaarlijke situaties vermijden wanneer grote of veelvuldige werftransporten de weg delen met schoolgaande kinderen
  • zware transporten maximaal vermijden op piekmomenten in schoolomgevingen, fietsstraten en op routes met veel fietsers

INHOUD Charter Werftransport

De stad Landen, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA slaan de handen in elkaar om bij te dragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente Landen.

Hiertoe worden een aantal doelstellingen nagestreefd:

1. Dat de stad Landen een actieve communicatie voert met aannemers en bouwheren over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen. De stad stelt hiervoor een aanspreekpunt ter beschikking waar aannemers terecht kunnen met vragen. Dit aanspreekpunt zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes voor werftransport, waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers vermeden worden.

2. Dat er geen werftransport met tractoren gebeurt in de bebouwde kom en de schoolomgevingen van de stad Landen. Hierop kan er een uitzondering aangevraagd worden bij de stad, zijnde het college van burgemeester en schepenen, via het aanspreekpunt van de stad.

3. Dat er geen werftransport gebeurt voor werven gelegen in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de scholen.

  • Dit vervalt tijdens de schoolvakanties.
  • Voor wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers en handelaren van bouwmaterialen er zich toe om hun leveranciers en transporteurs in kennis te stellen van dit charter.

4. Dat het werftransport zoveel mogelijk gebruik maakt van het hoger wegennet.

5. Dat er inspanningen gedaan worden om de werfroutes proper te houden.

6. Dat de lading afgedekt wordt als deze veel stofhinder kan geven, conform artikel 45 van het KB van 1/12/1975.

Voor wie?

Heeft u een signalisatievergunning nodig voor een transport of omleiding? Klik hier.