Cateringmateriaal bij evenementen

Waar houdt u als eventorganisator in Vlaanderen rekening mee in
2023?

Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen verboden, met uitzondering van petflessen en blikjes als de eventorganisator daarvoor een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% ervan wordt ingezameld voor recyclage.

Voor evenementen in 2023 kan de minister uitzonderingen voorzien als de
eventorganisator kan aantonen dat ondanks tijdige en behoorlijke
inspanningen voor een bepaald evenement er onvoldoende capaciteit aan
herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar is.

Vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 geldt het verbod ook voor petflessen en blikjes. (art. 5.3.12.1 VLAREMA).

Bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal, is het verplicht om een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90% ervan wordt ingezameld voor hergebruik. Bij evenementen is dit de verantwoordelijkheid van de eventorganisator.
(art. 5.3.12.4 VLAREMA)

Aanbod Landen

U kan voor uw evenement herbruikbare bekers huren bij de stad Landen. Neem hiervoor contact op met dienst vrije tijd evenementen@landen.be

Regelgeving cateringmateriaal 2022


De wetgeving rond cateringmateriaal blijft van kracht. Voor het serveren van dranken gebruikt u best herbruikbare recipiënten. U kunt nog wegwerpdrankverpakkingen gebruiken als minstens 95% hiervan gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Wilt u weten onder welke regelgeving u valt? Raadpleeg dan de beslissingsbomen.

Handhaving 95% inzameling wegwerpdrankverpakkingen


Gegeven het feit dat de wetgeving haar 3de jaar in gaat voorzien de OVAM en de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving om in 2022 steekproefsgewijs informatie op te vragen bij een aantal Vlaamse evenementen om de inzamelingspercentages van wegwerpdrankverpakkingen op te volgen. Ook plaatsbezoeken aan de evenementen kunnen hierbij gebeuren waarbij de controle op de selectieve inzameling van afvalstoffen centraal zal staan.

De informatieverzameling zal inzetten op opvolging van de inzamelingsmethode en monitoring van het daarmee bekomen inzamelingspercentage. Het staat organisatoren vrij om zelf een berekeningsmethode uit te werken, of ze kunnen de leidraad 95% van de OVAM gebruiken.

Hebt u vragen? Neem een kijkje op www.groenevent.be of mail naar groenevent@ovam.be