Bijzonder Plan van Aanleg (BPA's)

De stad Landen schenkt heel veel aandacht voor deze gestructureerde aanpak. In de loop der jaren zijn er in de gemeente verscheidene Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) opgemaakt die gesitueerd zijn in het centrumgebied van Landen. 

Via de kaart kan u de verschillende plannen situeren en de bijhorende voorschriften raadplegen.