Bijzonder comité voor de sociale dienst

Gepubliceerd op vrijdag 14 december 2018 10.43 u.

Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) op. De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst is verplicht.

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het decreet over het lokaal bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en een aantal leden. Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt het aantal leden. Het aantal leden, de voorzitter niet inbegrepen, hangt af van het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW. Voor Landen bestaat het BCSD uit acht leden, de voorzitter niet meegerekend.

Het aantal leden van het bijzonder comité waarover elke lijst beschikt, wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke partij heeft binnen de OCMW-raad. De verkozenen van de lijsten kunnen tot 60 dagen na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen (= 13 december 2018) verklaren dat zij zich met elkaar verbinden tot een groep van lijsten.

L'anders en CD&V hebben een geldige verklaring tot lijstenverbinding ingediend.

Zetelverdeling

  • lijst L'anders/CD&V: 4 zetels
  • lijst open VLD: 2 zetels
  • lijst Groen: 1 zetel
  • lijst N-VA: 1 zetel.