Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist over de individuele sociale dossiers en hulpaanvragen die behandeld worden door de sociale dienst van het OCMW. Dit comité vergadert elke eerste en derde dinsdag van de maand. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling