Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het bijzonder comité sociale dienst beslist over de individuele sociale dossiers en hulpaanvragen die behandeld worden door de sociale dienst van het OCMW. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling