Beschermde dorpsgezichten

 • Omgeving van de tumulus 'Bortombe' in Walsbets

  De ‘Bortombe’ tumulus met zijn omgeving is ook beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang van de historische en archeologische waarde.

 • Omgeving van de Waasmontse tombe

  Door de historische waarde werden de Waasmontse tombe en de omgeving ook als beschermd dorpsgezicht erkend.

 • Omgeving van de motte van Rumsdorp

  De bescherming als dorpsgezicht omvat de motte van Rumsdorp en de omgeving. Ten zuiden en oosten van de motte zijn de grachten, die oorspronkelijk rondom het mottekasteel aangebracht werden, in microtopografie nog te onderscheiden. De verhoogde weide ten oosten van de motte wordt nog steeds begrensd door een boogvormige rand, waar waarschijnlijk het neerhof als een hoefijzer op het opperhof aansloot.

 • Omgeving van het station van Racour in Waasmont

  Omwille van de industrieel-archeologische waarde is de omgeving van het station van Racour ook als dorpsgezicht beschermd. Naast het als monument beschermde stationsgebouw en het ‘logis des piocheurs’, maken ook de tuin van de stationschef met twee taxusbomen van ca 100 jaar oud en de voormalige spoorwegbedding er deel van uit.

 • Omgeving van de turbinewatermolen in Eliksem

  Door de historische en industrieel-archeologische waarde werd de omgeving van de zogenaamde ‘Koningsmolen’, de turbinewatermolen van Eliksem, als dorpsgezicht beschermd.

 • Omgeving van de watermolen Pitsaer in Rumsdorp

  De bescherming als dorpsgezicht betreft de omgeving van de Pitsaermolen en van de Sint-Gilliskapel. Deze oude feodale site op de linkeroever van de Molenbeek met motte, voorhof met kapel en hoeve en een enigszins geïsoleerd ingeplante watermolen vormt één aaneengesloten blok ten noorden van de eigenlijke dorpskern. Dit dorpsgezicht omsluit ook de omgeving van de motte die reeds in 1979 als dorpsgezicht werd beschermd. Binnen de afbakening zijn de Pitsaermolen en de Sint-Gilliskapel als monument beschermd.

 • Omgeving van de Rufferdingemolen in Landen

  De bescherming van de watermolen van Rufferdinge en de omgeving als dorpsgezicht omvat naast de watermolen en de molenaarswoning ook het aan- en afvoerkanaal van de molen, een brugje over het afvoerkanaal, de open ruimte met hoogstammige begroeiing en het herenhuis van ca 1900.

 • Dorpskern van Neerlanden

  De bescherming als dorpsgezicht betreft de omhaagde, hoogstammige boomgaard tegenover de abdijhoeve, het gedeelte van de pastorietuin dat niet werd verkaveld en het kerkhof bij de Heilige Maria Magdalenakerk. Ook de bebouwing aan de voet van de kerk en langs de oude kerkwegel is opgenomen.

 • Omgeving van de pastorie van de Sint-Trudoparochie in Laar

  De bescherming als dorpsgezicht betreft de dorpskern van Laar, rond de Everspoelstraat, Wijngaardstraat, Mottendelstraat en de Heuvelhofstraat. Binnen de afbakening zijn de pastorie van de Sint-Trudoparochie en het orgel van de kerk beschermd als monument.

 • Omgeving van de Heilige Kruiskapel van Neerwinden

  De bescherming als dorpsgezicht betreft de Heilig Kruiskapel, een een drietal hoogstammige bomen en een lage bakstenen afsluiting met veertien ingewerkte kruiswegstaties. De kapel is eveneens als monument beschermd.

 • Parochiekerk St-Pietersbanden met kerkhof, pastorie met tuin, palmbomen, haag van gele kornoelje en omgeving

 De bescherming als dorpsgezicht omvat drie elementen: