Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we duurzaam en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning.

Daarom werkt de provincie aan een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven.

Ben jij benieuwd naar deze visie?

Je kan de conceptnota bekijken

  • via www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be
  • in het stadhuis van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020
  • in het provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven van 1 december 2019 t.e.m. 14 februari 2020.

Jouw mening is hierbij belangrijk!

Van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020 kan jij laten weten hoe jij hierover denkt! Dat kan

  • per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be.
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis.
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens het startmoment op 4 december 2019 in het Provinciehuis, tussen 14 en 21 uur (je komt langs wanneer het jou past).

Wil je meer weten? Kom naar het startmoment op woensdag 4 december 2019 in het Leuvense Provinciehuis, doorlopend van 14 tot 21 uur. Voor meer info, mail naar ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be of tel. 016 26 75 07.