Beleidsplan 2019 - 2024

Wij stellen jullie trots ons beleidsplan voor. De primaire doelstelling voor het opstellen van dit document is duidelijk en transparant communiceren, informeren, beleid kunnen evalueren en verbeteren, zodat het stadsbeleid in Landen voor iedereen toegankelijker wordt.

Dit beleidsplan vormt de leidraad tijdens de komende legislatuur. Het is ingedeeld in vier categorieën: 

  1. Bestuur en beleid
  2. Burger en Welzijn
  3. Vrije Tijd
  4. Wonen en Omgeving

Verschillende beleidsdomeinen vind je alfabetisch terug onder de vier categorieën. Per beleidsdomein werden een missie, visie en strategische doelstellingen bepaald in samenspraak met verschillende stakeholders.

Dit beleidsplan is een dynamisch document: operationele doelstellingen kunnen toegevoegd, aangepast en geconcretiseerd worden.

 

 Het stadsbestuur