Vergroening begraafplaatsen

Van een versteende rustplaats naar een groene begraafplaats

De begraafplaatsen van Landen worden al een tijdje ecologisch en pesticidenvrij onderhouden. Er werd gekozen om de kleinere begraafplaatsen stelselmatig om te vormen naar parkbegraafplaatsen.

Concreet betekent het dat het grind tussen de graven en van de paden wordt afgegraven en vervangen wordt door gras. Waar mogelijk worden inheemse struiken en bomen geplant. Via bloemenweides, bloembollen, bodembedekkers en bloeiende vaste planten zal er een bloeiende flora ontstaan. Vlakte wordt gebroken met hagen en harde elementen weggewerkt achter groene schermen.

Wat goed is voor de natuur, is dat ook voor de mens. De bedoeling is om zoveel mogelijk groen te creëren zodat de begraafplaats een plaats wordt waar men tot rust kan komen en dat mensen de natuur en het groen als positief en troostend ervaren. Tevens zal het onderhouden gemakkelijker worden.

De begraafplaatsen van Wezeren, Walsbets, Eliksem, Ezemaal, Wange, Rumsdorp, Laar en Overwinden zijn een mooi voorbeeld van een geslaagde omvorming.

De begraafplaats van Neerlanden werd recent omgevormd. Het kerkhof van Neerwinden staat op de planning!

De omvorming van de begraafplaats Waasmont is gepland in het najaar 2023

Omvorming begraafplaats Waasmont

Naar het voorbeeld van de begraafplaatsen van Ezemaal, Eliksem, Laar, Neerlanden, Overwinden, Rumsdorp, Walsbets, Wange en Wezeren wordt in het najaar ook de begraafplaats in Waasmont omgevormd. De meeste werken gebeuren in eigen beheer en worden gefaseerd ingepland zodat andere onderhoudswerken hierdoor niet in het gedrang komen.

De muur die de scheiding vormt tussen het oude en het nieuwe gedeelte wordt door een aannemer verwijderd. Dit zorgt voor een groter geheel en biedt mogelijkheden om achteraf gestructureerde aanpassingen op deze begraafplaats door te voeren.

Na Allerheiligen worden achteraan het perceel worden de grasvlakten samengevoegd. Hier wordt een zeshoekige zuil met columbariumnissen geplaatst. In een latere fase zijn er nog bijkomende zuilen voorzien. De resterende zone wordt gebruikt als strooiweide. Deze zone wordt kleurrijk afgebakend met de aanplant van bomen, hagen en vaste planten.

Vooraan het perceel worden de grasvelden ook omgevormd tot één geheel waarin de huidige grafzerken en de metalen kruisen mee ge├»ntegreerd worden. Er wordt voldoende plaats voorzien voor een urnenveld, aaneensluitende kleine betonkelders waarin maximum twee urnen kunnen geplaatst worden en die afgedekt worden met een gepersonaliseerde blauwe arduinen deksteen. Om afwisseling in hoogte te creëren worden op de hoeken enkele bomen aangeplant.

In een laatste fase wordt er gewerkt aan de wandelpaden. De bovenste laag kiezel wordt afgegraven en vervolgens met verse teelaarde en gras afgewerkt. De paden kunnen hierdoor tijdelijk wat moeilijker toegankelijk zijn.

De omvorming verandert de kille, stenen begraafplaatsen in een aangename plek waar bezoekers tot rust komen en de natuur en het groen als positief en troostend ervaren. Daarnaast zorgt de omvorming ook voor een efficiënter onderhoud door de stadsdiensten .┬á

Voor meer info of opmerkingen kan je contact opnemen met de technische dienst via stadsmagazijn@landen.be of bel 011 78 94 50.