Bachelorproef herinrichting van de Cubawijk

Wat is jouw visie voor Cuba?

Willem Quintens, een student aan de PXL-hogeschool in Diepenbeek, werkt voor zijn bachelorproef een voorstel uit voor een herinrichtings- en beheerplan dat de Cubawijk kan opwaarderen. Een wijk die gedurende de jaren '60 en '70 werd gevormd maar nu, een halve eeuw later, behoefte heeft aan een eigentijdse transformatie.

Zijn focus ligt specifiek op:

  • Het creëeren van een veilige omgeving voor alle inwoners en de belangrijkste gebruikers van de wijk
  • Het opwaarderen van de wijk met een extra focus op het speeltuintje in het noorden van deze wijk
  • Het herinrichten en beheren van de groene openbare ruimte in de wijk, met als doel een duurzame, groene, en inclusieve omgeving creëren

Om dit te realiseren, heeft hij jouw mening nodig. De bewoners zijn de belangrijkste gebruikers van de Cubawijk en weten wat er leeft in de wijk. Jouw inzichten en behoeften zijn van groot belang bij het ontwikkelen van een herinrichtings- en beheerplan dat echt aansluit bij wat de gemeenschap nodig heeft.

Deze bachelorproef geeft het lokaal bestuur waardevolle informatie voor het uitwerken van een gedragen toekomstvisie voor de Cubawijk. Hoewel het lokaal bestuur de studie ondersteunt, is nog geen besluit genomen over de uitvoering ervan. We kijken uit naar de inzichten die deze studie zal bieden en zullen de resultaten zorgvuldig overwegen voordat verdere actie wordt ondernomen.

Deze enquĂȘte is afgesloten! Wij willen jou hartelijk bedanken voor jouw waardevolle bijdrage aan dit onderzoek. Voor verdere vragen of verduidelijking met betrekking tot dit project, kan je contact opnemen via het volgende e-mailadres: wq.bachelorproef@outlook.com.

Jouw tijd en betrokkenheid worden zeer op prijs gesteld! Samen kunnen we streven naar een Cubawijk die inclusief, duurzaam en klaar is voor een bloeiende toekomst.