Asbest laten ophalen aan huis?

Afvalintercommunale EcoWerf organiseert de ophaling van asbest aan huis, met subsidies van de OVAM. Zo betaal je als inwoners slechts 30 euro per asbestzak. Het asbest wordt overgeslagen bij EcoWerf en nadien door een externe firma opgehaald en afgevoerd naar Indaver in Antwerpen. Daar wordt het op een milieuveilige en correcte manier gestort op categorie I-stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen. Het project loopt tot december 2023.

Particulieren kunnen beroep doen op het project, maar ook lokale besturen, verenigingen, kmo’s en scholen. Sofie, asbestcoach bij EcoWerf, vertelt je graag meer over de werkwijze.

Sofie, hoe kan ik een ophaling aanvragen?

Je vult een aanvraag in via het formulier op www.ecowerf.be/Ophaling_asbest_aan_huis

Vervolgens neem ik contact op om een plaatsbezoek vast te leggen.

Wat doe jij tijdens zo’n plaatsbezoek?

• Ik bekijk welke asbest je wil laten ophalen.
• Ik bereken hoeveel asbestzakken nodig zijn om de leien en/of golfplaten in te verpakken. Je
ontvangt de asbestzakken en betaalt 30 euro per zak via de mobiele bancontact. Bij elke aanvraag overhandig ik ook 2 setjes persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP3-masker, handschoenen en overall) zodat je veilig aan de slag kan gaan.
• Ik doorloop samen met jou de brochure met veiligheidsinstructies en geef aan op welke manier je de asbestzakken correct moet vullen, afsluiten en aanbieden.
• We bepalen waar je de asbestzakken moet aanbieden, zodat de laadkraan ze vlot kan oppikken vanop de straat.

Waarom moeten we zo voorzichtig omspringen met asbest?


Bij veroudering en bewerking van asbesthoudende materialen, kunnen er asbestvezels vrijkomendie schadelijk zijn bij inademing. Asbestvezels kunnen zich nestelen in onze longblaasjes en zo op termijn asbestose of longvlieskanker veroorzaken.

Heb jij tips om dit veilig aan te pakken?

  • Voorzie voldoende tijd voor de verwijdering en kies je helpers zorgvuldig.
  • Draag zeker het persoonlijke beschermingsmateriaal. Dit is wegwerpmateriaal, je kan het dus maar 1 keer gebruiken.
  • Vermijd asbest te breken. Het is belangrijk om het asbest voldoende te bevochtigen tijdens de verwijdering, zodat er zo weinig mogelijk stofvorming is. Gebruik nooit een stofzuiger.
  • Vul de asbestzakken zorgvuldig en volgens de voorschriften. Enkel zo kunnen we de ophaling veilig uitvoeren.

Hoeveel kost mij deze ophaling?

De asbestzakken worden verkocht aan 30 euro per stuk. In 1 platenzak of bigbag passen de
golfplaten of leien van ongeveer 30 m² dakoppervlakte. Je kan maximum 5 asbestzakken aanvragen (= max. 150 m²). Elk gezin kan jaarlijks 1 aanvraag doen. Voor dit bedrag krijg je eenasbestzak (platenzak of bigbag) en kom ik op voorhand ter plaatse langs voor informatie. Per aanvraag krijg je 2 setjes persoonlijke beschermingsmiddelen en de brochure ‘Veiligheidsinstructies’. Tot slot zorgt EcoWerf voor de ophaling en milieuveilige verwerking.
Opgelet: als asbestcoach doe ik geen vrijblijvende bezoeken om na te gaan welke
asbesttoepassingen ergens in een huis of bijgebouw aanwezig zijn. Hiervoor dien je beroep te
doen op een erkend testlabo of een asbestinventaris te laten maken door een erkende firma.

Wat is wel/niet toegelaten?


EcoWerf zamelt enkel hechtgebonden asbestcementtoepassingen in. Bij de ophaling aan huis ligt de focus vooral op golfplaten en leien. Andere hechtgebonden asbestcement (zoals vlakke platen, bloembakken, buizen ... ) kunnen ook, op voorwaarde dat ze door mij zijn bekeken en goedgekeurd. Om ongebonden asbesttoepassingen (bv. asbestkoord, plaasterisolatie rond verwarming) te verwijderen en inzamelen, dien je verplicht beroep te doen op een privébedrijf. EcoWerf aanvaardt geen ongebonden asbest via ophaling aan huis of op het recyclagepark.


Kan ik nog asbest naar het recyclagepark brengen?


Zeker. Als particulier is dit gratis. Opgelet: het is verplicht om je asbest te verpakken in
doorzichtige plastic (bouw)folie die minimum 0,1 mm dik is.
Meer informatie op www.ecowerf.be. Hier vind je alle voorwaarden voor de ophaling en inzameling van asbest. Voor vragen kan je het contactformulier invullen of bellen naar de groene lijn: 0800/97 0 97.