Algemeen oppompverbod

Vanaf zaterdag 16 juli 2022 geldt in de hele provincie Vlaams-Brabant een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Alle stroomgebieden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant vallen onder dit onttrekkingsverbod: het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken, het Denderbekken en het BenedenScheldebekken. Met dit verbod zal het voor landbouwers niet langer toegestaan zijn om water op te pompen uit de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Vlaams-Brabant. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor hun dieren.

De provinciegouverneur doet ook een indringende oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om zuinig om te gaan met het watergebruik. “Iedereen moet er zich van bewust zijn dat de waterschaarste grote gevolgen kan hebben en het is in ieders belang om met deze droogtebedachtzaam en spaarzaam om te gaan met watergebruik”.