Toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag

Goedgekeurde afwijkingen op de wekelijkse rustdagen en op de openingsuren voor 2023

 • Week 15 – van 10 mei 2023 tot en met 16 mei 2023 (Pasen);
 • Week 18 – van 01 mei 2023 tot en met 07 mei 2023;
 • Week 21 – van 22 mei 2023 tot en met 28 mei 2023 (Pinksteren);
 • Week 22 – van 29 mei 2023 tot en met 04 juni 2023 (week pinkstermaandag);
 • Week 39 - van 25 september 2023 tot en met 01 oktober 2023 (weekend van de klant);
 • Week 44 – van 30 oktober 2023 tot en met 05 november 2023 (Allerheiligen);
 • Week 45 – van 06 november 2023 tot en met 12 november 2023 (wapenstilstand);
 • Week 48 - van 27 november 2023 tot en met 03 december 2023;
 • Week 49 – van 01 december 2023 tot en met 10 december 2023;
 • Week 50 – van 11 december 2023 tot en met 17 december 2023;
 • Week 51 – van 18 december 2023 tot en met 24 december 2023;
 • Week 52 – van 25 december 2023 tot en met 31 december 2023;
 • Week 1 – van 01 januari 2024 tot en met 07 januari 2024 (eerste solden weekend).

Afwijkingen op de openingsuren zijn:

 • Week 25 – op vrijdag 23 juni 2023 Lentebraderie;
 • Week 25 – op zaterdag 24 juni 2022 Lentebraderie;
 • Week 35 – op vrijdag 01 september 2023 Herfstbraderie;
 • Week 35 – op Zaterdag 02 september 2023 Herfstbraderie.

Jaarlijks worden enkele mogelijke data vrijgehouden. Op vraag van een handelsvereniging kan steeds worden gevraagd om een bijkomende afwijking, zolang de 15 voorziene afwijkingen in de wetgeving niet worden overschreden. Deze afwijkingen tellen steeds voor alle handelaars op het Landense grondgebied.

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voor wie?

Detailhandel

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

 • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Bedrag

Kost

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)