Toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag

Goedgekeurde afwijkingen op de wekelijkse rustdagen en op de openingsuren voor 2024

  • Week 13 – van 25 maart 2024 tot en met 31 maart 2024 (Pasen)
  • Week 18 – van 29 april 2024 tot en met 05 mei 2024 (Dag vd Arbeid)
  • Week 19 – van 6 mei 2024 tot en met 12 mei 2024 (OLH Hemelvaart)
  • Week 20 – van 13 mei 2024 tot en met 19 mei 2024 (week vóór Pinksteren)
  • Week 33 - van 12 augustus 2024 tot en met 18 augustus 2024 (OLV Hemelvaart)
  • Week 40 – van 30 september 2024 tot en met 06 oktober 2024 (Weekend vd klant)
  • Week 44 – van 28 oktober 2024 tot en met 03 november 2024 (Allerheiligen)
  • Week 49 – van 02 december 2024 tot en met 8 december 2024
  • Week 50 – van 09 december 2024 tot en met 15 december 2024
  • Week 51 – van 16 december 2024 tot en met 22 december 2024
  • Week 52 – van 23 december 2024 tot en met 29 december 2024
  • Week 1-2025 – van 30 december 2024 tot en met 05 januari 2025 (eerste solden weekend).

  De goedgekeurde afwijkingen op de openingsuren zijn:

  • Week 26 – op vrijdag 28 juni 2024 Lentebraderie
  • Week 26 – op zaterdag 29 juni 2024 Lentebraderie
  • Week 36 – op vrijdag 06 september 2024 Herfstbraderie
  • Week 36 – op Zaterdag 07 september 2024 Herfstbraderie

Jaarlijks worden enkele mogelijke data vrijgehouden. Op vraag van een handelsvereniging kan steeds worden gevraagd om een bijkomende afwijking, zolang de 15 voorziene afwijkingen in de wetgeving niet worden overschreden. Deze afwijkingen tellen steeds voor alle handelaars op het Landense grondgebied.

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voor wie?

Detailhandel

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

 • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw handelszaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

alle afwijkingen door het college van burgemeester en schepenen zijn steeds van toepassing op het hele grondgebied van de stad of gemeente.

Bedrag

Kost

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)