Afspraken en richtlijnen kinderopvang vanaf 15 mei

Afspraken en richtlijnen kinderopvang vanaf 15 mei
Doelgroep

Kleuters

 • Kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien
 • Kinderen in kwetsbare thuissituatie
 • Indien voldoende capaciteit: mogelijk om te verruimen naar kinderen van
  • ouders waarvan 1 ouder buitenshuis werkt
  • alleenstaande thuiswerkende ouders
  • alle thuiswerkende ouders

Lagere schoolkinderen

 • Kinderen van ouders die buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien
 • Kinderen in kwetsbare thuissituatie

Contactbubbels:

 • contactbubbels tijdens schooluren worden voor en na schooluren samen gebracht in verruimde contactbubbels
Veiligheidsrichtlijnen

Kleuteropvang

 • Kinderbegeleiders dragen mondmasker tijdens breng- en haalmomenten
 • Social distancing tussen kleuters is niet nodig
 • 4 m² per aanwezig kind is richtinggevend
 • Contactbubbels van maximaal 20 kinderen

Opvang lagere schoolkinderen

 • Kinderbegeleiders dragen mondmasker tijdens opvang
 • Social distancing zo goed mogelijk te respecteren
 • 4 m² per aanwezig kind is verplicht
 • Contactbubbels van 10 tot 14 kinderen

Hulp nodig?

 • Een aantal personeelsleden van BKO Ferm Landen heeft zich aangemeld om in de scholen in te springen bij noodgevallen (veel zieken, veel kinderen in de noodopvang, …)
 • Omgekeerd zal dit uiteraard ook gevraagd worden als er problemen ontstaan in de opvang.
 Overzicht van de gemaakte afspraken per school

Algemeen

 • Ouders melden zich aan bij zowel Ferm Kinderopvang als bij de school!
 • Werkgeversattesten worden nog steeds opgevraagd
 • Uitzonderingen worden geval per geval bekeken

Hof Pepijn

 • Hof Pepijn
  • 3 contactbubbels (kleuters noodopvang, LS noodopvang en LS lessen)
  • Lagere school wordt voor- en na schooltijd in de eetzaal opgevangen bij slecht weer
  • Woensdagvoormiddag: noodopvang op school voor alle kinderen.
 • Wijkschool Pepijntje
  •  2 contactbubbels: groep kleuters, groep lagere school
  • Woensdagvoormiddag: noodopvang op school voor alle kinderen; namiddag worden de kinderen verplaatst naar Hof Pepijn (tenzij op termijn blijkt dat het over teveel kinderen gaat)

Neerwinden

  • 3 contactbubbels (kleuters noodopvang, LS noodopvang en LS lessen)
  • Woensdagvoormiddag: noodopvang op school voor alle kinderen.

St. Gertrudis

 • Stationsstraat
  •  3 contactbubbels (kleuters noodopvang, LS noodopvang en LS lessen)
  • Noodopvang volledig in de grootveldstraat; ook voor de wijkscholen en de bovenpoort en dus ook op woensdag
 • Wijkschool Klavertje 4 en St. Norbertus
  • 1 contactbubbel (ochtend 1 – 2 – 6 en avond 1 – 2)
  • Enkel opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Walshoutem  

  • 3 contactbubbels (kleuters noodopvang, LS noodopvang en LS lessen)
  • Telkens op één verdiep, 6de leerjaar in 10’er kamer
  • Woensdagvoormiddag: noodopvang op school voor alle kinderen.
vragen? lokaal loket kinderopvang - welzijn@landen.be | 011 67 29 15