Afschaffen en verleggen buurt- en voetwegen

Het is mogelijk de ligging van een buurt- of voetweg te wijzigen op terrein. Daarvoor moet eerst de Atlas der buurtwegen gewijzigd worden. De term "wijziging" is de algemene term voor een opening, de afschaffing, de wijziging of verlegging van een buurt- of voetweg.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn vastgelegd in de wijzigingsprocedure van de provincie.

U volgt de wijzigingsprocedure voor de opmaak van uw dossier - er volgt een openbaar onderzoek - eventuele bezwaren tegen de gevraagde verplaatsing of afschaffing kunnen gedurende deze periode worden ingediend - schattingsverslag, mogelijk bekomen één of meerdere percelen een meerwaarde. Deze dient betaald te worden na de goedkeuring door de bestendige deputatie - na advies van de gemeenteraad gaat het dossier naar de provincie Vl.-Brabant. het dossier wordt dan goedgekeurd door de bestendige deputatie. Deze procedure kan meerdere maanden in beslag nemen.

Procedure

U volgt de wijzigingsprocedure voor de opmaak van uw dossier - er volgt een openbaar onderzoek - eventuele bezwaren tegen de gevraagde verplaatsing of afschaffing kunnen gedurende deze periode worden ingediend - schattingsverslag, mogelijk bekomen één of meerdere percelen een meerwaarde. Deze dient betaald te worden na de goedkeuring door de bestendige deputatie - na advies van de gemeenteraad gaat het dossier naar de provincie Vl.-Brabant. Het dossier wordt dan goedgekeurd door de bestendige deputatie. Deze procedure kan meerdere maanden in beslag nemen.

Regelgeving

Hoofdstuk III van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen beschrijft de procedure voor het wijzigen van buurt- en voetwegen

Wat meebrengen

Aanvraag tot wijziging - zie documenten in wijzigingsprocedure