Aanvraag grachtinbuizing

Als uw perceel moeilijk bereikbaar is omwille van een gracht, dan kan u vragen om de gracht gedeeltelijk in te buizen of om wijzigingen aan de inbuizing aan te vragen. De standaardbreedte van een overwelving bedraagt voor een woning 5 meter. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor handels- en landbouwdoeleinden.

Voorwaarden

Er is een omgevingsvergunning vereist.

Procedure

Stappenplan, offerte en afspraak

Als u een aanvraag doet bij onze rioolbeheerder Fluvius, krijgt u een offerte en een persoonlijk stappenplan waarin duidelijk wordt uitgelegd wat u als klant moet doen. Zodra u de offerte goedkeurt, kan u een afspraak maken om de gracht te laten inbuizen.