Aanpassing tarieven huisvuilophaling en recyclageparken

EcoWerf past vanaf 2023 tarieven huisvuilophaling en recyclageparken aan

EcoWerf past vanaf 2023 de tarieven voor een aantal afvalsoorten aan. Deze tarieven zijn sinds 2020 niet meer gewijzigd. EcoWerf kent echter ook stijgende kosten zoals personeelskosten, brandstofkosten en onderhoudskosten waardoor de afvalinzameling duurder wordt.

Het intergemeentelijk bedrijf EcoWerf voert, in opdracht van Stad Landen, het afvalbeleid uit. Naast de huis-aan-huis afvalophaling en de inzameling aan de glasbollen, baat EcoWerf ook 24 recyclageparken uit. Een deel van de kosten voor de afvalophaling aan huis (10% van de kosten) en op de recyclageparken (70% van de kosten) betaalt de stad Landen, het andere deel betalen onze inwoners.

Nieuwe tarieven gft, huisvuil en grofvuil - verlaging gebruiksrecht

De afvalophaling van gft en huisvuil in containers verhoogt met € 0,02 per kilo. Voor huisvuil betekent dat een aanpassing van € 0,28 per kilo naar € 0,30 per kilo en voor gft van € 0,18 per kilo naar € 0,20 per kilo. Voor het aanbieden van de huisvuilcontainer (40L en 120L) betaal je vanaf 2023 € 0,63 per keer.

Het gebruiksrecht van de gft- en huisvuilcontainers daalt dan weer met € 0,16 per maand

Het komt er dus op neer dat het gebruik van de huisvuil- en gft-container goedkoper wordt en het afval zelf duurder wordt. Op deze manier stimuleren we nog meer het principe ‘wie sorteert, die wordt beloond’. 

Op de recyclageparken met een DifTar-gewichtssysteem worden enkel de tarieven voor grofvuil en gras en blad verhoogd met € 0,02 per kilo.

Het tarief van al de andere afvalsoorten blijft ongewijzigd.

Alle tarieven: www.ecowerf.be

Wie goed sorteert, betaalt minder

Goed sorteren is niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Sorteer je correct dan betaal je heel wat minder voor je afval. Maar sorteren gaat verder dan enkel je afval in de juiste vuilnisbak gooien. Denk bv. op voorhand na of je wel iets nieuw moeten kopen, wat je nog kan doen met etensrestjes en of je niet zelf je tuinafval kan verwerken. Op https://www.ecowerf.be/minder-afval krijg je heel wat tips om flink te besparen op je afvalfactuur.