Aangifte van begrafenis of overlijden

Elk overlijden moet worden vastgesteld door een arts. Het is meestal de begrafenisondernemer die alle documenten verzamelt en de aangifte van het overlijden zal doorgeven aan de dienst burgerzaken van de gemeente waar betrokkene is overleden.

Zowel voor het aangeven van het overlijden als voor het regelen van de begrafenis in Landen, moet dit formulier door de begrafenisondernemer zorgvuldig ingevuld worden en gemaild worden naar burgerzaken@landen.be.