Sociaal winkelpunt Twinkelke

Naar aanleiding van de coronamaatregelen is een bezoek aan Twinkelke voorlopig enkel op afspraak mogelijk. De klanten worden door de coördinator op de hoogte gebracht wanneer ze kunnen langskomen.

Inwoners met een beperkt inkomen kunnen voor gratis voedingsmiddelen terecht in 'Twinkelke', een sociaal winkelpunt. Twinkelke is een keer om de drie weken open en vervangt de bedeling aan huis van vooraf samengestelde voedselpakketten (uitgezonderd voor mindermobiele personen).

Het aanbod bestaat uit de goederen van het Fonds voor Europese Hulp aan de meest behoeftigen, aangevuld met producten van de voedselbank vzw Team Hope. Afhankelijk van de overschotten op de veiling, kunnen de klanten in het winkelpunt ook groenten krijgen. Met de verse voeding die niet bedeeld is aan het einde van de dag, wordt soep gemaakt die de bezoekers tijdens het volgende openingsmoment kunnen nuttigen.

Er is ook een ontmoetingsruimte waar de klanten kunnen bijpraten met een kop koffie of een kom soep.

Voor wie?

Twinkelke richt zich tot inwoners van Landen met een inkomen onder de armoedegrens. Ook wiens werkelijk beschikbaar inkomen onder de armoedegrens valt na aftrek van hoge medische & farmaceutische kosten, van een hoge huishuur of van een hoge schuldenlast behoort tot de doelgroep.

Voorwaarden

De armoedegrens wordt voor een alleenstaande gelegd op 14.246* euro per jaar. Per extra gezinslid boven de 14 jaar wordt dit bedrag vermeerderd met 7.123* euro. Per extra gezinslid van 14 jaar of jonger wordt dit bedrag vermeerderd met 4.273,80* euro.

bedragen 2021

Procedure

Indien u denkt dat u een inkomen heeft dat onder de armoedegrens ligt, kan u contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW. Een maatschappelijk werker gaat na of u effectief aan de voorwaarden voldoet en bezorgt u vervolgens een klantenkaart voor het sociaal winkelpunt.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Voor het inkomensonderzoek heeft de sociale dienst volgende documenten nodig: 

  • identiteitskaart
  • bewijzen van inkomsten (loon, uitkering, pensioen, ...) van de laatste 3 maanden
  • bewijs van kinderbijslag
  • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden

Neem steeds uw klantenkaart mee wanneer u naar het winkelpunt gaat.

Meer info

Het winkelpunt bevindt zich in de Stationsstraat 8 te Landen.