Vacature ploegleider groenpatrimonium

Het stadsbestuur zoekt gemotiveerde kandidaten voor de betrekking van ploegleider groenpatrimonium (m/v, salarisschaal C1-C2-C3) in een voltijdse contractuele betrekking van onbepaalde duur.

Functie:

De ploegleider groenpatrimonium geeft leiding aan de medewerkers van de sectie Groenpatrimonium van de afdeling Technische Uitvoering & Logistieke Ondersteuning. De ploegleider groenpatrimonium is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud van de stedelijke groenvoorzieningen en begraafplaatsen op het grondgebied van de stad. Hij coördineert en motiveert de medewerkers van de eigen sectie en stelt hen in staat een vlotte en correcte dienstverlening te leveren, met als doel de realisatie van een verzorgde, veilige en gezonde leef- en werkomgeving.

Profiel:

 • Kennis van methodiek en werkvormen met betrekking tot het vakgebied
 • Kennis van algemene veiligheidsvoorschriften
 • Brede vakkennis
 • Basiskennis van de functie en werking van de stadsdiensten
 • Basiskennis van de rechtspositieregeling van het stadspersoneel
 • Basiskennis inzake rapportering
 • Voldoende wiskundige basiskennis voor het verrichten van allerhande berekeningen
 • Initiatief kunnen nemen
 • Klantgericht & nauwkeurig kunnen werken
 • Een organiseren vermogen hebben
 • Kunnen samenwerken
 • Flexibel, loyaal en gemotiveerd zijn
 • Stressbestendig zijn
 • Kunnen aansturen

Voorwaarden

Vereisten, o.a.:

 • houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs (of hieraan gelijkgesteld), behaald in een richting van het technisch- of beroepssecundair onderwijs OF
 • een attest van bijscholing of opleiding inzake onderhoud/beheer van groenaanplantingen, of gelijkwaardig OF
 • een tewerkstellingsattest, waaruit blijkt dat de kandidaat over een beroepsrelevante ervaring van minimum 3 jaar beschikt op het vlak van onderhoud/beheer van groenaanplantingen.
 • beschikken over een rijbewijs B (of dit behalen binnen de 12 maanden na indiensttreding)
 • slagen voor de selectieprocedure die vermoedelijk in juni/juli 2020 zal plaatsvinden

Ons aanbod:

 • Een voltijdse contract voor onbepaalde duur
 • een brutosalaris van min. 1.965,88 EUR en max. 3.598,07 EUR per maand; naast een eventuele periode van tewerkstelling bij een andere overheid kan max. 10 jaar relevante beroepservaring opgedaan in de privé-sector of als zelfstandige worden meegerekend voor de geldelijke anciënniteit.
 • andere voordelen: 32 dagen verlof en 14 wettelijke feestdagen, recht op aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding en gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer), gratis gebruik van stedelijke infrastructuur (zwembad, visvijver), gratis bibliotheekabonnement.

Interesse?

Stuur dan jouw kandidatuur (brief, cv en kopie van je diploma of attest) per brief naar het college van burgemeester en schepenen, Stationsstraat 29 te 3400 Landen of mail ze naar selectie@landen.be. De kandidaturen moeten uiterlijk op dinsdag 2 juni 2020 om 12 uur toekomen.

Voor bijkomende inlichtingen over deze betrekking kan je contact opnemen met de dienst Personeelsaangelegenheden.