Kerken en kapellen

Landen is gezegend met enkele prachtige kerken en kapellen. Omwille van hun historische, architecturale of artistieke waarde werden vele van deze parochiekerken en kapellen in Landen erkend als beschermd monument. 

 • Heilige Maria Magdalenakerk (voormalige Sint-Aldegondiskerk) in Neerlanden met pastorie en abdijhoeve

  De voormalige Sint-Aldegondiskerk van Neerlanden werd opgericht in twee belangrijke bouwfases en gaat mogelijk terug op een houten kapel uit de 10e of 11e eeuw. De sacristie en het koor in laatgotische stijl werden in 1659 gebouwd. Schip en westtoren werden een eeuw later, in 1760, opgericht onder abt Louis Ernest de Leefdaal (1743-1766). Hij liet ook de abdijhoeve geheel verbouwen. Ook de voormalige pastorie uit 1614 en de 18e-eeuwse abdijhoeve zijn als monument beschermd.

 • Pastorie van Laar

  De pastorie aan de Heuvelhofstraat in Laar betreft een dubbelhuis met twee verdiepingen en wolfsdak uit 1736. Tijdens de 19e of 20e eeuw werd de voorgevel gewijzigd en bepleisterd. Een dwarsschuur van 1781 behoort tot de beschermde bijgebouwen.

 • Sint-Amanduskerk in Wezeren

  De in tufsteen opgetrokken Sint Amanduskerk werd praktisch volledig gebouwd tijdens de tweede helft van de 13e eeuw. Het onregelmatige grondplan lijkt sterk op dat van de Sint-Jan-Baptistkerk in Walsbets. In 1925 werd de kerk gerestaureerd en werden de, in de 18e eeuw verwoeste, zijbeuken heropgebouwd op de grondvesten van de vroegere.

 • Sint-Jan-Baptistkerk in Walsbets

  Dit kerkje werd rond 1200 gebouwd in tufsteen, een soort gele zandsteen uit het naburige Lincent. Het vertoont een onregelmatig grondplan met een toren in romaans-gotische overgangsstijl (midden 13de eeuw), een in 1931 bijgebouwde zijbeuk en kleurrijk gebrandschilderde glasramen.

 • Sint-Jobkapel in Ezemaal

  De Sint-Jobkapel is een klein gebouw van baksteen en zandsteen op de grens tussen Ezemaal en Neerheylissem. De kapel werd vroeger Sint-Rochuskapel genoemd en werd door middel van een gevelsteen met inscriptie gedateerd in 1705.

 • Heilige Kruiskapel in Neerwinden

  De Heilig Kruiskapel werd, naar verluidt, voor het eerst vermeld werd in de 14e eeuw. De huidige kapel is een klein gebouw van gecementeerde baksteen, die middels een gevelsteen gedateerd werd in 1780. In 1899 werd de kapel grondig gerenoveerd en vermoedelijk ook dan gecementeerd. In 1693 vormde de kapel het decor voor de eerste veldslag van Neerwinden en in 1793 werd op dezelfde vlakte ook de tweede Slag van Neerwinden uitgevochten.

 • Parochiekerk Sint-Gillis met kerkhofmuur in Rumsdorp

  De huidige kapel werd in 1726 gebouwd en ingewijd op 22 januari 1727. De toren en bijgebouwen dateren uit de 19e eeuw. Een poorthek links en rechts van het kerkportaal leidt naar een volledig door een hoge bakstenen muur omsloten kerkhof dat nog steeds als begraafplaats wordt gebruikt. Het sobere grafkruis van de kerk- en armenmeester Arnoldus Blavier (+1830) is op het kerkhof bewaard als ook de waardevolle grafsteen van Aegidius Everaerts (+1654) en zijn twee echtgenoten.

 • Parochiekerk Sint-Pietersbanden met ommuurd kerkhof in Attenhoven

  De parochiekerk is een mooi voorbeeld van een plattelandskerkje dat door de eeuwen heen geëvolueerd is. Het bestaat uit een gotisch koor in tufsteen van Lincent en een neogotisch schip en transept. De kerk wordt nog altijd omgeven door het ommuurde kerkhof met dodenhuisje en een kunstig gietijzeren hekwerk uit 1873. Het kerkhof bevat nog enkele markante en waardevolle 17de-eeuwse grafkruisen en enkele grafzerken van einde 19de- begin 20ste eeuw met zuil en smeedijzeren kruisen.