Herinrichting Bronplein en omliggende straten

Het Bronplein en de aanliggende straten krijgen een metamorfose. Het plein wordt een echte ontmoetingsplaats, waar beleving centraal zal staan.

De locatie Bronplein werd vervat in het transformatieproject ‘Veerkrachtige Stadsvallei Landen!’. De onthardingsprojecten gaan de leefbaarheid van het Lande(n)lijk centrum verhogen wat de inwoners ten goede komt. Rechtstreeks heeft dit een positieve invloed op: minder geluidsoverlast, veiligere omgeving voor kinderen, betere luchtkwaliteit door de extra hoge groenvormen, meer rustpunten in de schaduw om te ontsnappen aan hitte, tegelijkertijd gaan we ook inspelen op natuur- en milieueducatie en gaan we gezellige ontmoetingszones creëren.

We maken van de gelegenheid gebruik om de verkeerssituatie in de buurt van het Bronplein en de nabijgelegen schoolomgeving aan te passen, waarbij de klemtoon ligt op de veiligheid van de schoolgaande jeugd.

 

Volgende timing wordt voor dit dossier vooropgesteld:

  • voorjaar 2023: ontwerp opfrissen, circulatie rond het plein aanpassen
  • zomer 2023: éénmalige wijzigingsronde
  • najaar 2023: indienen omgevingsvergunning + aanbesteding werken + archeologie
  • voorjaar 2024: start werken

Op dinsdag 13 juni werd het voorontwerp nog een keer met de buurt besproken. Momenteel ronden wij het ontwerp af en zetten we ook de nutsmaatschappijen aan het werk om hierover af te stemmen.

Nieuwsgierig naar de plannen? Hieronder vindt u de presentatie van 13 juni en het plan van het voorontwerp.