Herinrichting Bronplein en omliggende straten

Het Bronplein en de aanliggende straten krijgen een metamorfose. Het plein wordt een echte ontmoetingsplaats, waar beleving centraal zal staan.

De locatie Bronplein werd vervat in het transformatieproject ‘Veerkrachtige Stadsvallei Landen!’. De onthardingsprojecten gaan de leefbaarheid van het Lande(n)lijk centrum verhogen wat de inwoners ten goede komt. Rechtstreeks heeft dit een positieve invloed op: minder geluidsoverlast, veiligere omgeving voor kinderen, betere luchtkwaliteit door de extra hoge groenvormen, meer rustpunten in de schaduw om te ontsnappen aan hitte, tegelijkertijd gaan we ook inspelen op natuur- en milieueducatie en gaan we gezellige ontmoetingszones creëren.

We maken van de gelegenheid gebruik om de verkeerssituatie in de buurt van het Bronplein en de nabijgelegen schoolomgeving aan te passen, waarbij de klemtoon ligt op de veiligheid van de schoolgaande jeugd.

 

Volgende timing wordt voor dit dossier vooropgesteld:

  • voorjaar 2023: ontwerp opfrissen, circulatie rond het plein aanpassen
  • zomer 2023: éénmalige wijzigingsronde
  • najaar 2023: indienen omgevingsvergunning + aanbesteding werken + archeologie
  • streefdatum start der werken: september 2024

Actueel
Eind december 2023 werd de omgevingsvergunning aangevraagd.

Nieuwsgierig naar de plannen? Hieronder vindt u de presentatie van 13 juni en het plan van het voorontwerp.