Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bepaalt het ruimtelijke beleid van onze gemeente voor de toekomst. Het is een beleidsplan dat uitstippelt hoe we de grote ruimtelijke ontwikkeling en dynamiek van ons gemeente willen ordenen en sturen.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd op 05 juni 2003.

U kan het volledig document raadplegen via onderstaande bijlagen.