95% inzameling wegwerpdrankverpakkingen op evenementen in 2022

Regelgeving cateringmateriaal 2022


De wetgeving rond cateringmateriaal blijft van kracht. Voor het serveren van dranken gebruikt u best herbruikbare recipiënten. U kunt nog wegwerpdrankverpakkingen gebruiken als minstens 95% hiervan gescheiden wordt ingezameld voor recyclage. Wilt u weten onder welke regelgeving u valt? Raadpleeg dan de beslissingsbomen.

Aanbod Landen

U kan voor uw evenement herbruikbare bekers huren bij de stad Landen. Neem hiervoor contact op met dienst vrije tijd evenementen@landen.be

Handhaving 95% inzameling wegwerpdrankverpakkingen


Gegeven het feit dat de wetgeving haar 3de jaar in gaat voorzien de OVAM en de Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving om in 2022 steekproefsgewijs informatie op te vragen bij een aantal Vlaamse evenementen om de inzamelingspercentages van wegwerpdrankverpakkingen op te volgen. Ook plaatsbezoeken aan de evenementen kunnen hierbij gebeuren waarbij de controle op de selectieve inzameling van afvalstoffen centraal zal staan.

De informatieverzameling zal inzetten op opvolging van de inzamelingsmethode en monitoring van het daarmee bekomen inzamelingspercentage. Het staat organisatoren vrij om zelf een berekeningsmethode uit te werken, of ze kunnen de leidraad 95% van de OVAM gebruiken.

Hebt u vragen? Neem een kijkje op www.groenevent.be of mail naar groenevent@ovam.be