Herinrichtingswerken Kruisboomstraat


De herinrichtingswerken van de Kruisboomstraat starten begin juni. De nutsbedrijven voerden alvast enkele voorbereidende werken uit. Het project is de tweede fase van de uitvoering van het totaal herinrichtingsproject “Overwindenstraat en Kruisboomstraat”. Er wordt gewerkt vanaf het einde van de Overwindenstraat tot en met het kruispunt met de St.-Aldegondisstraat en de Wingbergstraat.
 
Het project voorzien een volledige nieuwe aanleg van het wegdek met vrijliggende fietspaden, de bushalten worden uitgebouwd en het kruispunt met de St.-Aldegondisstraat wordt heringericht zoals de proefopstelling dat reeds aangeeft.
 
De werken gebeuren in twee fasen.
Tijdens de eerste fase zal het laatste deel van de Overwindenstraat tot en met het kruispunt met het industrieterrein Roosberg aangepakt worden.
Tijdens de tweede fase van de werken wordt het overige deel van de Kruisboomstraat tot en met het kruispunt met de St.-Aldegondisstraat uitgevoerd.
 
De werken werden door het college van burgemeester en schepen gegund aan de aannemer nv. Hoogmartens Wegenbouw. De startdatum van de werken is voorzien op 1 juni 2017. De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 88 werkdagen. De totale kostprijs van de werken bedraagt 1.252.541 euro, waarvan wij 270.410 euro subsidie ontvangen van het fietsfonds.
 
De inwoners kunnen steeds met hun vragen terecht bij de dienst Planning &Werken, tel. 011 88 03 21 of via werken@landen.be

Stadhuis - Stationsstraat 29 - 3400 Landen - T 011 88 03 00 - F 011 88 64 35 -