Verzakking Kerkstraat – Stad Landen mag herstellingswerken niet uitvoeren
 
In juli 2014 ontstond in de Kerkstraat een grote verzakking. Het werd snel duidelijk dat de ondergrond volledig was weggespoeld. Verder onderzoek moest aanwijzen wie verantwoordelijk is voor deze verzakking. Het stadsbestuur was vanaf het begin vragende partij om de verzakking in de gewestweg zo spoedig mogelijk te herstellen. De veiligheid van de inwoners en vooral van de schoolgaande jeugd die er dagelijks moet passeren is altijd de absolute prioriteit geweest
 
Het onderzoek kwam echter muurvast te zitten. Het dossier belandde voor de rechtbank en er werd een gerechtsdeskundige aangesteld. Er volgden drie verschillende expertises waarbij werden telkens nieuwe partijen aan het onderzoek werden toegevoegd.
 
Na drie (!) jaar werd het onderzoek naar de verantwoordelijkheid van het ‘gat’ in de Kerkstraat afgerond en kon de gerechtsdeskundige groen licht geven voor de herstelling. Deze herstellingswerken werden door de stad dan ook met hoogdringendheid ingepland.
 
Maar net voor de werken effectief konden starten (de graafmachines staan al klaar!), werd door de verzekering van één van de betrokken partijen een verzoekschrift ingediend bij de rechter. Hierdoor kreeg de stad op het laatste nippertje dan toch niet de nodige toelating om de werken te starten. Het is nu opnieuw wachten op de uitspraak van de rechter die verwacht wordt in de tweede helft van september.
 
Het stadsbestuur is vanzelfsprekend zeer ontstemd en zwaar ontgoocheld in deze gang van zaken. De stad kan voorlopig enkel zorgen voor een duidelijke signalisatie rond de verzakking, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer .

Stadhuis - Stationsstraat 29 - 3400 Landen - T 011 88 03 00 - F 011 88 64 35 -