Archief

Over het archief

In het stadsarchief worden bestuurlijke en administratieve documenten bewaard die in de loop der tijden werden geproduceerd door het stadsbestuur van Landen en haar deelgemeenten.
Het archief staat open voor iedereen die wenst onderzoek te verrichten naar bijvoorbeeld de geschiedenis van zijn/haar gemeente of zijn/haar voorouders.  Ben je dus op zoek naar de wortels van je eigen familiegeschiedenis, of vraag je je af wie je ouders, grootouders en voorvaderen waren en hoe ze hier terechtgekomen zijn, dan moet je zeker eens langskomen bij het archief.

Het archief is voor iedereen kosteloos toegankelijk. Fotokopieën zijn op vraag en mits instemming van de archivaris verkrijgbaar tegen het geldende tarief.

Op andere inventarissen is het nog even wachten, maar hier kunnen alvast de inventarissen van de archieven van de Landense deelgemeenten (vóór 1977) geraadpleegd worden: Inventaris deelgemeenten.

De belangrijkste bepalingen kan je nalezen in het archief- en leeszaalreglement.

Openbaarheid

Het archief ouder dan 30 jaar is openbaar en kan bijgevolg ter plaatse geraadpleegd worden.
Dit principe geldt niet voor stukken die onder één van de volgende beperkingen vallen:
- de materiële toestand van het stuk laat de lezing ervan niet toe
- de wetgeving op de openbaarheid van bestuur verbiedt de openbaarheid van het document
- de wetgeving op bescherming van de persoonlijke levenssfeer verbiedt de openbaarheid.

De registers van de burgerlijke stand die meer dan 100 jaar oud zijn, kunnen door het publiek geraadpleegd worden. Deze reeks begint meestal vanaf 1812 en loopt tot het heden. Registers jonger dan 100 jaar kunnen enkel geraadpleegd worden mits toestemming van de Leuvense Rechtbank van Eerste Aanleg.

De bevolkingsregisters die meer dan 120 jaar oud zijn, kunnen door het publiek geraadpleegd worden. Registers jonger dan 120 jaar kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen worden geraadpleegd. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met de archiefdienst. De oudere bevolkingsregisters worden grotendeels bewaard in het Leuvense Rijksarchief.

Het Rijksarchief

Ook de Rijksarchieven van Leuven en Luik bewaren heel wat documenten betreffende de geschiedenis van de stad Landen. Neem hiervoor een kijkje op de website van het Rijksarchief (via 'zoeken naar archieven'). Op diezelfde website kan je ook de registers van de burgerlijke stand die meer dan 100 jaar oud zijn digitaal raadplegen (via 'zoeken naar personen').


Geschied- en Heemkundige Kring

Om u te helpen in uw zoektocht naar het verleden verwijzen we ook graag naar het archief en documentatiecentrum van de Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen: www.ghklanden.be.

Contact

Stadsarchief Landen
Stationsstraat 29
3400 LANDEN

Deskundige archiefbeheer: Katrien Cloots
E-mail: archief@landen.be
Telefoon: 011 88 03 17

Openingsuren:
Welkom na afspraak met de archivaris.
Gelieve steeds vooraf een afspraak te maken!Stadhuis - Stationsstraat 29 - 3400 Landen - T 011 88 03 00 - F 011 88 64 35 -